Tin tức

Cập nhật những thông tin mới nhất về Tây Thiên Ký

Giới thiệu Tiên giới

Khai thiên lập địa, sinh nhân tạo vật, là trách nhiệm của Tiên giới. Từ thuở Hồng Hoang, Tiên nhân của Tiên giới đều đã cùng tham gia duy trì, bảo hộ trật tự của Tam giới, đem bình an đến bách tính muôn loài.

Để giúp đỡ thầy trò Đường Tăng trên con đường thỉnh kinh gian nan, ba vị Tiên nhân hàng đầu của Tiên giới đã lập ra ba sư môn, đào tạo ra các đệ tử Tiên gia cùng hỗ trợ cho hành trình lấy kinh được thuận lợi.

 

Nhân vật

Ba đại diện của Tiên giới trong hành trình chinh phục thế giới Tây Thiên Ký là Khiếu Vân (Long Thái Tử), Sương Nguyệt và Sở Vân Thiên.

 • Tên: Khiếu Vân (Long Thái Tử).
 • Vũ khí: Quạt.
 • Tiểu sử: Thái tử của Long Cung, con trai của Đông Hải Long Vương.
 • Tên: Sương Nguyệt.
 • Vũ khí: Cầu phép.
 • Tiểu sử: Đệ tử đắc đạo của Quan Âm Bồ Tát, hạ phàm để giúp vua Đường phục sinh và phổ độ chúng sinh. 
 • Tên: Sở Vân Thiên
 • Vũ khí: Thương.
 • Tiểu sử: Đệ tử chân truyền của Dương Tiễn, anh tài bậc nhất Điện Lăng Tiêu.


Giới thiệu sư môn

Tiên Giới được chia làm 3 sư môn như sau:

Điện Lăng Tiêu (Thiên Cung)

Phổ Đà

Long Cung

 • Sáng lập: Dương Tiễn.
 • Bản đồ: Thiên Cung (từ núi Côn Lôn sang).
 • Đặc điểm môn phái: Công vật lý, giải trừ phong ấn, kháng phép.
 • Hệ: Lôi.
 • Sáng lập: Quan Âm Bồ Tát.
 • Bản đồ: Núi Phổ Đà (từ Đại Đường sang).
 • Đặc điểm môn phái: Sát thương phép, hồi sinh, hồi HP tập thể (buff).
 • Hệ: Lôi.
 • Sáng lập: Đông Hải Long Vương.
 • Bản đồ: Long Cung (từ nước Ngạo Lai sang).
 • Đặc điểm môn phái: Sát thương phép, công tập thể, giảm HP & MP của địch nhưng HP thấp.
 • Hệ: Thủy (chính) - Lôi - Hỏa.

 

 Kỹ năng Thiên Cung

Kỹ năng

Chiêu thức liên quan

 

 

 Kỹ năng Phổ Đà

Kỹ năng

Chiêu thức liên quan

 

 

 

 

Kỹ năng Long Cung

Kỹ năng

Chiêu thức liên quan

 

Kính bút