Tin tức

Cập nhật những thông tin mới nhất về Tây Thiên Ký

Đại Huệ Thiền Sư vì dân trừ hại, phật quang phổ chiếu, yêu ma tam giới hiện nguyên hình. Nhân lúc sức mạnh của bọn chúng còn đang suy yếu, các thí chủ hãy đến chỗ Thiền Sư nhận Phật Bài và Tử Linh Ngọc để trảm yêu diệt ma.

Giới thiệu

 • Thời gian: 10h00 ngày 28/02 - 24h00 ngày 14/03/2017.
 • Đến gặp Đại Huệ Thiền Sư ở thành Trường An (66.124) nhận Phật Bài (ghi điểm sự kiện) và Tử Linh Ngọc (kích hoạt x2 thưởng) để tham gia sự kiện.
 • 36 Thiên Cang & Yêu Vương Cổ Đại bị giảm sức mạnh nên khiêu chiến sẽ dễ dàng hơn.

Nội dung

 • Khiêu chiến thành công 36 Thiên Cang sẽ được 4 điểm, 5 lần đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được điểm thưởng.

 • Khiêu chiến thành công Yêu Vương Cổ Đại được 2 điểm, 5 lần đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được điểm thưởng.

 • Tham gia Tam Giới Tranh Thưởng 1 lần được 1 điểm, 5 lần đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được điểm thưởng.

 • Hoàn thành 1 lần Chiến Trường được 1 điểm, 15 lần đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được điểm thưởng.

 • Chiến thằng 28 Tinh Tú sẽ được 1 điểm, 20 lần đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được điểm thưởng.

 • Điểm sẽ được ghi lại và làm mới vào 24h00 mỗi ngày.

 • Sẽ thêm 1 BXH “điểm sự kiện” kéo dài trong 2 tuần.

Phần thưởng

 • Điểm có thể đến chỗ Đại Huệ Thiền Sư đổi thưởng, 20 điểm đổi Túi Phúc ngẫu nhiên, có thể mở ra Sách kỹ năng cao cấp, Hồn Thần Thú, Đan Tái Lập cấp 3,...
 • 25 người chơi có số điểm cao nhất trên BXH vào ngày kết thúc sự kiện (14/03) sẽ được nhận thêm phần thưởng. 
  • Hạng 1: Bí Mật Tam Giới *30, Hồn Thần Thú *1, Sách kỹ năng cao cấp *1, Bùa Dương Quang *1.

  • Hạng 2: Bí Mật Tam Giới *20, Hồn Thần Thú *1, Vòng Ly Hỏa*1.

  • Hạng 3: Bí Mật Tam Giới *20, Hồn Thú Quý *1, Vòng Ly Hỏa *1.

  • 4-10: Bí Mật Tam Giới *15, Hồn Thú Quý *1, Tu Luyện Đan *5.

  • 11-25: Bí Mật Tam Giới *15, Bản Đồ Sơn Hà*1, Tu Luyện Đan *5.

Và bộ danh hiệu HOT trong 2 tuần:

 • Top 1: Hàng Ma Thiên Sư
 • Top 2: Hàng Ma Chân Quân
 • Top 3: Hàng Ma Chiến Tướng
 • Top 4-10: Hàng Ma Đấu Sĩ
 • Top 11-25: Kiêu Dũng Thiện Chiến

Lão Trư kính bút