Tin tức

Cập nhật những thông tin mới nhất về Tây Thiên Ký

Giới thiệu

  • Thời gian: Từ 28/03 - 04/04/2017.
  • Nội dung: Người chơi có thể mua Túi Quà Thần Công với mức giá giảm đến 60%. Mỗi người được mua 1 túi, mỗi túi có thể tùy chọn 1 Thần Công.
    • Vật phẩm này là vật phẩm khóa không thể bán
    • Vật phẩm này chỉ có thể dùng 1 lần
    • Khi mở vật phẩm bạn có thể chọn 1 trong 4 thần công cho pet
    • Không có giới hạn thời gian dùng vật phẩm sau khi mua.

Hướng dẫn

B1: Mở SHOP Vàng -> Có hạn -> Mua Túi Quà Thần Công

 

B2: Mở Túi Quà và chọn Thần Công theo ý thích

Lão Trư kính bút